21 Ekim 2011 Cuma

Panel "VİDEO SANATINDA YENİ PLATFORMLAR"


"VİDEO SANATINDA YENİ PLATFORMLAR"
Panel
24 Ekim 2011, saat 19:00
Karga Art, Kadıköy

Moderatör: İnsel İnal
Davetli Katılımcılar
Candaş Şişman,
Temel Hüseyin Kuru,
Burcu Gündüz K,
Mahmure Alp

1960'lı yıllarda portatif kameraların ulaşılabilir hale gelmesiyle yeni bir mecra olarak kendini göstermeye başlayan Video Sanatı, o yıllardan günümüze teknolojik ve siyasi gelişmelerle bağlantılı olarak birçok aşamadan geçti ve günümüzde çoklu ortamlarla birleşerek VJ'lik, 
Video Haritalama gibi Video Sanatı'nın yeni kullanım alanları ile görselliğini devam ettirmekte. Bu yeni kullanım alanları, sürekli gelişen yazılımlarla ve teknik ekipmanlarla, videonun mekânla ve uzamla ilişkisini genişleten interaktif ortamlar sunuyor. DJ'lerin ve VJ'lerin beraber çalıştığı bu alanlar ses ve görüntünün bir arada sunulduğu teknolojik tabanlı
performanslar olarak da ele alınabilir. Her ne kadar sektörel bazda üretimlerine daha çok tanık olsak da, sanatçıların kendilerini video haritalama (mapping)  ile ifade etme  süreçlerine tanık oluyoruz. Bu panelde video haritalamanın, video jokeylere ne kadar bağımlı olduğu,

sanatçıların yeni algı ve ifade arayışlarına, video mapping'in katkısı, yaygınlığı, teknolojik bilgi ile birlikteliği, video sanatı ile olan ilişkisi sorgulanırken, sanatçılar ürettikleri ile kendi alanlarını bizlerle paylaşacaklar. 
Burcu Gündüz, Temel Hüseyin Kuru, Candaş Şişman ve Mahmure Alp'in, İnsel İnal'ın moderatörlüğünde yeni bir sanatsal platform olarak Video
ve Video Haritalama (mapping) arasındaki geçişi ve bu yeni mecraların güncel sanatla olan organik bağlarını tartışacakları bu panele herkes davetlidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder